Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


lnxspectrum:okno_emulatoru

Hlavní okno emulátoru

Po spuštění se objeví hlavní okno emulátoru. Odtuď jsou přístupné všechny funkce, které emulátor má.

Emulator

Rychlé nahrání Slouží k rychlému či jednorázovému vložení programu do emulátoru.
Save Snapshot Slouží k uložení stavu celého ZX programu pro pozdější pokračování z místa, kde jsme skončili.
Save Screenshot Uloží aktuální snímek obrazovky. Podporované formáty: JPG, PNG, SCR.
Nahrání programů do lokální databáze Slouží k doplňování lokální databáze ZX programů. Více najdete zde.
»Preferences
Language Nastavení jazyka programu. Týká se pouze hlavního okno + TV menu (klávesa F4)).
Lnx debug Privátní vstup pro ladění LnxSpectrum emulátoru
FullHD Emulátor pracuje ve dvou grafických režimech. Jeden HalfHD a druhý FullHD. HalfHD je určený pro slabší stroje, protože FullHD může být pro některé počítače příliš zatěžující. FullHD je však přesnější a detailnější.
Ukončít Ukončení emulátoru

Režim

ZX_Spectrum_48K, ZX_Spectrum_128K, Didaktik_Gama_80K Zde se volí, který ZX Spectrum model nebo klon bude emulován. Při každé změně modelu se emulovaný stroj restartuje.
Didaktik_Gama_192K, ZX_48K_Lamač_528K, ZX_48K_Troller_80K, Sparrow 48K Zde se volí, který ZX Spectrum model nebo klon bude emulován. Tyto modely se nikdy oficiálně nevyráběli. Při každé změně modelu se emulovaný stroj restartuje.
»Sound
Režim zvukového čipu AY. AY čip v ZX Spectrum 128K bylo v režimu mono. Čip AY ale bylo možné zapojit v režimu Stereo. A toho se u přídavných zvukových karet s AY využívalo. Nejstandartnější jsou dva režimy: ACB a ABC. Režim vyberete v tomto menu:
Audio-ACB A kanál vlevo, C kanál uprostřed, B kanál vpravo
Audio-ABC A kanál vlevo, B kanál uprostřed, C kanál vpravo
Audio-Mono Všechny kanály uprostřed, jako originál ZX Spectrum 128K
Audio-BCA B kanál vlevo, C kanál uprostřed, A kanál vpravo.
AY stereo separation 50 % Zmenší stereo prostor u čipu AY. Kanál úplně vlevo bude částečně slyšet i v kanále pravém a naopak. SAA čipu se tato volba netýká.
Turbo Sound Zaškrtnutím povolíme emulaci externí zvukové karty na bázi dvou čipů AY. Díky tomuto přídavnému interface bylo možné přehrát 6ti kanálovou hudbu. Interface Turbo Sound bylo v několika verzích, LnxSpectrum emuluje pouze verze B a C. Více informací na http://velesoft.speccy.cz/turbosound-cz.htm
SAA Enable Povolí emulaci zvukového čipu SAA1099.
Zobrazovat bary Po zaškrtnutí uvidíme vlevo dole v prostoru Borderu bary ukazující aktuální hlasitost jednotlivých kanálů čipu SAA1099. Vpravo dole pak uvidíme bary, ukazující aktuální hlasitost jednotlivých AY kanálů.
»CPU
Tady můžeme nastavit nestandartní časování procesoru. Standartní ZX Spectrum má 3,54 MHz, některé ruské klony umí běžet i na 7 MHz. Rychlejší klon ZX Spectra již ale neexistuje, a pokud ano, nejedná se o klon, ale emulátor. LnxSpectrum je jen softwarový emulátor, takže si vyšší kmitočty může dovolit. Na výběr ještě tedy máme 14 a 20 MHz
»Zobrazení V tomto menu si můžeme nastavit, jestli chceme mít obraz v originálních barvách jako ZX Spectrum, nebo maličko jemnější, a nebo dokonce černobílý.
Vyhladit ZX Spectrum mělo velice malé rozlišení, naopak dnešní monitory mají rozlišení vysoké. Přepočítávání může vytvořit nepříjemné chyby v obraze. Zaškrtnutím vyhladíme zobrazení na monituru, většina chyb zmizí. Přesto je ale nejlepší si vyzkoušet, co je nám pro oči příjemnější.
»Páskový magnetofon
Zrychlit nahrávání z páskyPokud bude detekována nahrávací rutina, zrychlí se emulace ZX na maximum, díky tomu se program z virtuálního páskového magnetofonu nahraje mnohem rychleji. Funguje i v případě, že program používá vlastní LOAD rutinu. Zrychlený režim signalizuje ikona. Při zrychlení režimu se automaticky vypne volba Simulovat zvuk pásky.
Automatické spouštění pásky Pokud emulátor zdetekuje běh LOAD rutiny, která čeká na signál z magnetofonu, automaticky spustí virtuální magnetofon. Funguje i v případě, že program používá vlastní LOAD rutinu. Pokud dojde k chybě, a ZX Spectrum přestane nahrávat data s hláškou R Tape loading error, automaticky se virtuální magnetofon zastaví a převine na posledně nahrávaný blok
Simulovat zvuk z pásky Při zaškrtnutí této volby uslyšíme klasický zvuk dat ZX Spectra, kterým se ukládali data na magnetofon. Zvuk se bude generovat jak v případě LOAD, tak v případě SAVE. Po připojení je možné tento zvuk pouštět do reálněho hardware. Při tomto režimu se automaticky vypne volba Zrychlit nahrávání z pásky.
Flash Load / Save Pokud to bude možné, bude se při příkazech LOAD a SAVE v BASICu 48 používat blesková rutina pro tyto příkazy, místo emulace pomocí Z80. Musí být splněny některé podmínky. Jedna z nich je že musí být přítomna a namapována originální ROM 48, nebo DG 80.
Beeper volume po stisknutí volby se zobrazí okno, ve kterém je možné nastavovat hlasitost Beeperu. Standartně je na hodnotě Default, kdy spolu s AY čipem mají vyváženou hlasitost. Někdy je však potřeba pro přenos dat do reálného ZX Spectra získat výstup silnější. Ale pozor! Nese to sebou riziko poškození sluchu, nebo zničení například výstupu z počítače, zesilovače nebo reproduktorů, pokud se příliš silný signál dostane na nesprávný výstup. Opatrně!
»Indikátory Pokud je zaškrtnuto, vlevo nahoře v prostoru Borderu se nám bude zobrazovat stav SD, CF karet (Zápis/Čtení), nebo DMA (probíhajicí přenos).

Nástroje

Tape editor Nástroj, ve kterém můžete editovat TAP soubory. Tap editorů můžete otevřít více a soubory mezi sebou přenášet
ZX Sprite finder Prohledávač paměti a vyhledávač grafických dat.
ULA Plus Color Editor Nástroj pro editaci indexových barev v režimu ULA Plus
Memory Access Monitor Nástroj pro monitorování přístupu do paměti procesorem Z80
ZX Debugger Nástroj pro monitorování emulovaného procesoru Z80
ZX Assembler editor Nástroj pro psaní a ladění programů v Assembleru pro emulovaný stroj

Interface

DMA Zapne nebo vypne Z80-DMA čip, který umožňuje rychlejší přenosy bloku dat než samotný procesor. Tento hardware se standartně do ZX Spectra nemontoval, ale někteří nadšenci jej přeci jen přidali pomocí interface.
ULA Plus Zapne nebo vypne rozšířenou ULA+.
RTC Zapne nebo vypne RTC čip (Real Time Clock).
DivIDE Zapne nebo vypne emulaci DivIDE.
MB03+ Zapíná nebo vypíná emulaci zařízení MB03+.
Sparrow MultiROM Aktivní pouze pokud emulátor běží v režimu Sparrow 48K. Zde se může vybrat buď základní ROM, nebo vlastní ze souboru.
External SRAM 512 KB Zapíná nebo vypíná emulaci rozšíření paměti.
BT-100 Emulátor tiskárny BT-100.
LnxBlitter L6 Hardwarová podpora grafiky, inteligentní přenosu dat v ZX paměti. Jedná se o ukončený projekt. Nově vyvíjený HGFX grafická jednotka je jednodušší a má mnohonásobně lepší výsledky.
HGFX Zapíná nebo vypíná výkonnou grafickou jednotku pro ZX Spectrum. Co tato jednotka dokáže? Podívejte se na první ukázky zde.

Nápověda

WWW Otevře prohlížeč s touto OnLine dokumentací.

Spodní lišta

Ovládání pásky

Jako první ve spodní liště najdeme ovládání virtuálního páskového magnetofonu.

Tlačítko Funkce
Rewind Přetočí virtuální pásku o jeden blok zpět.
Stop Zastaví generování signálu aktuálního bloku dat. Pokud je zapnuta funkce Automatické spouštění pásky, aktivuje se Stop automaticky, jakmile bude detekováno ukončení nahrávací rutiny v ZX Spectru, i v případě chyby R Tape loading error.
Play Spustí generování signálu aktuálního bloku dat. Pokud je zapnuta funkce Automatické spouštění pásky, zapíná se Play automaticky, jakmile bude detekována aktivní nahrávací rutina v ZX Spectru.
Forward Přetočí virtuální pásku o jeden blok vpřed.
Fast load Pouze signalizace, že je aktivní funkce zrychlení nahrávání z pásky.
Record Otevře Tape editor, kde se může zapnout odchytávání příkazů SAVE do souboru *.TAP. Odchytává generovaný zvuk, takže rutina SAVE nemusí být standartní z originální ROM ale může být jakákoliv a kdekoliv v paměti. Typicky SAVE rutiny v kopírovacích programech.

Pokud máme vloženou virtuální pásku, následuje informace který blok je aktuálně připraven k nahrávání. Za lomítkem je informace kolik bloků virtuální páska obsahuje. Například 4/12 znamená, že na pásce je 12 bloků, a aktuálně nastavený k nahrávání je 4tý blok. Po stisknutí Play se začné nahrávat blok 4. Po úspěšném nahrání se nastaví blok 5 atd. Při chybě R Tape loading error zůstane pozice na začátku bloku 4. Do bloků se počítá i hlavička. To znamená, že pokud uložíme třeba obrázek klasickým SAVE „obrazek“ SCREEN$, dostaneme 2 bloky dat (první blok 17 bajtů hlavička, druhý blok 6912 bajtů dat obrazovky).

Dále následuje ProgressBar, který nám při nahrávání z virtuálního magnetofonu ukazuje, kolik z nahrávaného bloku bylo již nahráno. Pokud se blok nahrává delší dobu, objeví se vedle Rewind ještě informace, jak dlouho se blok bude ještě přibližně nahrávat.

Tlačítko Funkce
Rewind Přetočí virtuální pásku na začátek, tedy na blok číslo 1.

Systémové menu

Pod ikonkou Menu se skrývá menu emulátoru, kde najdeme tyto funkce:

Menu /
Menu - F4Vyvolá menu, určené pro ovládání v TV režimu.
Změnit joystick - F3 Přepíná druhy joysticků, které chceme mít na kurzorových klávesách + střelba na Tab a Delete. Emuluje Cursor joystick, Kempston joystick, Sinclair 1/2 joystick a Protek joystick
Celá obrazovka - F12 Přepína emulátor z Window režimu do Full screen režimu a naopak.
Reset - F8 Resetuje ZX Spectrum.
NMI - CTRL+F8, dvojklik na F8Vyvolá Nemaskované přerušení. Ve standartní ZX Spectrum 48 ROM není NMI správně obslouženo, dokonce obsahuje chybu. Díky tomu reakce ZX Spectra na NMI je vždy restart systému. Při použití jiné ROM nebo při použití DivIDE se NMI využívá.

Jako poslední se může objevit informace o tom, že je emulátor zastavený (Pause). Někdy se naopak také může objevit aktuální rychlosti procesoru Z80, pokud je neobvykle vysoká. Například pokud máme zaplou funkci Zrychlit nahrávání z pásky, a všechny podmínky jsou splněny, ukáže se aktuální zrychlená rychlost procesoru Z80, například Rychlost: 86,993 MHz. Tato rychlost je zavislá na výkonu počítačové sestavy, na které emulátor běží.

Kempston mouse

Kempston mouse se aktivuje prostředním tlačítkem na myši. Při aktivování zmizí kurzor myši z obrazovky. Opětovným stisknutím prostředního tlačítka myši se Kempston mouse deaktivuje a kurzor se opět objeví.

lnxspectrum/okno_emulatoru.txt · Poslední úprava: 2021/09/23 16:24 autor: lanex

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki