Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


lnxspectrum:dma

Z80-DMA

DMA je čip, který navrhla stejná firma jako procesor Z80, firma Zilog. Navrhla ho jako pomocníka k procesoru Z80. Jeho hlavní funkce je blokový přenos dat bez asistence procesoru. Má ještě speciální funkce jako například vyhledávání ve velkém bloku dat. Jeho výhoda je především v rychlosti, přenáší bloky několikrát rychleji, než samotný procesor Z80 a jeho bloková instrukce LDIR. Jak rychle, o tom rozhoduje vlastní konstrukce počítače, ve kterém je použit.

Z80-DMA a ZX Spectrum

DMA čip standardně v ZX Spectru použitý nebyl. Objevil se jen jako přídavný interface, například v MB02+, nebo v DataGear. Pokud se aktivuje přenos pomocí DMA, procesor Z80 mu přenechá všechen strojový čas, a sám stojí, dokud DMA přenos nedokončí. DMA se ovládá pomocí jediného portu, u MB02+ je to port 11, u DataGearu je to port 107. LnxSpectrum ho emuluje na portu 11.

Nejvýhodnější by samozřejmě bylo DMA použít pro scrollování obrazovky. Jenže v tomto případě není konstrukce ZX Spectra k využívání DMA příliš nakloněna. Díky svému rozložení VideoRam lze DMA použít jen pro horizontální scroll, a to ještě jen v případě scrollování vždy celých třetin obrazovky. Vertikální scroll není pro jistotu možný vůbec, nebo by spotřeboval větší množství strojového času, než jaký by potřeboval ke stejnému přenosu samotný procesor Z80. V čem je problém? Vždyť přenos jednoho bajtu trvá DMA 6 taktů, a nejrychlejší přenos Z80 (LDI) sežere 16 taktů na 1 bajt. Problém je v inicializaci DMA čipu, která se pro přesun malých bloků prostě nevyplatí. U vertikálního scrollingu potřebujeme přenášet bloky o velikosti 32 bajtů:

Přenos 32 bajtů taktů
DMA 575
LDIR 697
LDI 532
POP/PUSH 408

Při tomto přenosu jen inicializace DMA čipu trvá 400 taktů. Vlastní přenos pak trvá jen 192 taktů.

Pro přenos větších bloků však DMA nemá v ZX Spectru konkurenta. DMA přenese kopii obrazovky za 41472 taktů, procesor Z80 to zvládne za 110592 taktů, tedy skoro 3x pomaleji.

Jak v Z80 Assembleru přenést blok pomocí DMA

V tomto příkladu přeneseme z adresy 0 do VideoRam 2048 Bajtů včetně barev:

; Created by LnxSpectrum emulator (www.ilnx.cz)

		org	50000

start:		ld	hl,0		;z adresy 0
		ld	(odkud),hl
		ld	hl,2047		;o délce 2048 (-1)
		ld	(delka),hl
		ld	hl,16384	;na adresu Videoram (16384)
		ld	(kam),hl
		ld	hl,dma
		ld	b,len_initblok	;délka inicializačního bloku DMA
		ld	c,11		;DMA je na portu 11
		otir			;pošli inicializační blok do DMA,
					;tím se i DMA spustí

;tady se procesor Z80 zastaví, a nebude provádět žádné instrukce, dokud
;DMA nedokončí přenos všech bajtů.

		ld	hl,0		;opět z adresy 0
		ld	(odkud),hl
		ld	hl,255		;o délce 256 bajtů (-1)
		ld	(delka),hl
		ld	hl,22528	;na adresu barev ve videoram (22528)
		ld	(kam),hl
		ld	hl,dma
		ld	b,len_initblok	;délka inicializačního bloku DMA
		ld	c,11		;DMA je na portu 11
		otir			;pošli inicializační blok do DMA,
					;tím se i DMA spustí

;tady se procesor Z80 zastaví, a nebude provádět žádné instrukce, dokud
;DMA nedokončí přenos všech bajtů.

		ret			;hotovo, návrat

;Inicializační blok DMA:
dma:		defb	#C3,#C7,#CB,#7D	;inicializační instrukce pro DMA
odkud:		defw	0		;adresa bloku urceneho pro prenos
delka:		defw	0 		;delka prenaseneho bloku
		defb	#14,#10,#C0,#AD	;instrukce pro DMA
kam:		defw	0		;adresa kam se ma prenest
		defb	#92,#CF,#B3,#87	;instrukce pro DMA
len_initblok:	equ	$-dma
lnxspectrum/dma.txt · Poslední úprava: 2018/07/31 10:05 autor: 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki