Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


lnxspectrum:asm_typy

Datové typy

Hexadecimální a binární čísla

Hexadecimální číslo se dá zapsat v assembleru těmito způsoby:

		#ff
		$ff
		0xff
		ffh

Binární číslo se dá zapsat těmito způsoby:

		%11111111
		0b11111111

Záporné hodnoty

Záporné hodnoty se dají zapsat u 8 bitového typu v rozsahu -255 až 0, v 16 bitového -65535 až 0. Pokud počítáme s tím že 7 bit nebo 15 bit je znaménko, rozsah je u 8 bitového -128 až 127, u 16 bitového -32768 až 32767.

		defb	-2

zapíše číslo 254

		defw	-2

zapíše čísla 254,255

Speciální výrazy

Aktuální adresa se dá zjistit symbolem „$“. Například:

navesti:	equ	$

Výpočty

Výpočty se dají provádět s těmito symboly:

		+	Sčítání
		-	Odečítání
		*	Násobení
		/	Dělení
		|	OR
		&	AND
		^	XOR
		>>	bitový posuv vpravo
		<<	bitový posuv vlevo

Příklady:
AND

		defb	#ff & 7
		defb	#ff and 7

OR

		defb	#f0 | #f
		defb	#f0 or #f

XOR

		defb	#ff ^ 1
		defb	#ff xor 1

Zjištění vyššího a nižšího byte (v příkladu z čísla 50000):

hodnota		equ	50000
hbajt		equ	hodnota / 256
lbyte		equ	hodnota & 255

nebo

hodnota		equ	50000
hbajt		equ	hodnota >> 8
lbyte		equ	hodnota & 255

nebo

hodnota		equ	50000
hbajt		equ	(h)hodnota
lbyte		equ	(l)hodnota
lnxspectrum/asm_typy.txt · Poslední úprava: 2021/01/28 23:52 autor: lanex

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki