Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


lnxspectrum:novyprojekt

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
lnxspectrum:novyprojekt [2018/07/31 10:05]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
lnxspectrum:novyprojekt [2018/08/30 14:20] (aktuální)
lanex [První projekt]
Řádek 4: Řádek 4:
 ===== První projekt ===== ===== První projekt =====
  
-V Assembler editoru otevřeme menu, vybereme ''File / New project''. Vyskočí okno ''Create project'', kde vybereme cestu kde bude projekt ukládán (například c:\dokumenty\ZXprojekty). Názvem souboru zvolíme automaticky název našeho projektu (například "Ahoj svete"). Po uložení se nám ve vybráné cestě vytvoří složka s názvem "Ahoj svete", a v ní se vytvoří základní dokument ''main.asm'' a jeho pomocný soubor ''main.tmp''+V Assembler editoru otevřeme menu, vybereme ''File / New project''. Vyskočí okno ''Create project'', kde vybereme cestu kde bude projekt ukládán (například c:\dokumenty\ZXprojekty). Názvem souboru zvolíme automaticky název našeho projektu (například "Ahoj svete"). Po uložení se nám ve vybráné cestě vytvoří složka s názvem "Ahoj svete", a v ní se vytvoří základní dokument ''main.asm'' <del>a jeho pomocný soubor ''main.tmp''</del>
 ---- ----
 {{:info.png?nolink&64 |}}//<del>TMP soubor je jen pomocný soubor editoru a dá se kdykoliv smazat. Při editaci si ho editor vytvoří znovu. Soubory nedoporučujeme editovat externím editorem, protože by mohlo dojít ke kolizím verzí. Pokud přesto editaci v externím editoru vyžadujete, vždy editujte jen soubor ''*.ASM'', a vždy soubor ''*.TMP'' smažte.</del>// {{:info.png?nolink&64 |}}//<del>TMP soubor je jen pomocný soubor editoru a dá se kdykoliv smazat. Při editaci si ho editor vytvoří znovu. Soubory nedoporučujeme editovat externím editorem, protože by mohlo dojít ke kolizím verzí. Pokud přesto editaci v externím editoru vyžadujete, vždy editujte jen soubor ''*.ASM'', a vždy soubor ''*.TMP'' smažte.</del>//
lnxspectrum/novyprojekt.txt · Poslední úprava: 2018/08/30 14:20 autor: lanex