Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


lnxspectrum:asm_direktivy

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
lnxspectrum:asm_direktivy [2019/01/10 11:44]
lanex [#RAMPAGE]
lnxspectrum:asm_direktivy [2019/05/16 16:36] (aktuální)
lanex [#open, #write]
Řádek 22: Řádek 22:
 |[[asm_direktivy#​FILL|FILL]] |1.0.8 |zapíše do paměti blok bajtů, dokud adresa nedosáhne nastavené hodnoty| |[[asm_direktivy#​FILL|FILL]] |1.0.8 |zapíše do paměti blok bajtů, dokud adresa nedosáhne nastavené hodnoty|
 |[[asm_direktivy#​HFILL|HFILL]] |1.0.8 |zapíše do paměti blok bajtů, dokud nižší bajt adresy nebude 0| |[[asm_direktivy#​HFILL|HFILL]] |1.0.8 |zapíše do paměti blok bajtů, dokud nižší bajt adresy nebude 0|
-|[[asm_direktivy#​INCLUDE|INCLUDE]] |1.0.8 |připojí obsah souboru nebo knihovnu|+|[[asm_direktivy#​INCLUDE, INCBIN|INCLUDE, INCBIN]] |1.0.8 |připojí obsah souboru nebo knihovnu|
 |[[asm_direktivy#​MODEL|#​MODEL]] |1.0.8 |říká kompileru pro jaký model (ZX 48 / ZX 128 / Didaktik Gama) je náš projekt určen| |[[asm_direktivy#​MODEL|#​MODEL]] |1.0.8 |říká kompileru pro jaký model (ZX 48 / ZX 128 / Didaktik Gama) je náš projekt určen|
 |[[asm_direktivy#​ROMPAGE|#​ROMPAGE]] |1.0.8 |přepíná ROM stránky, pokud system obsahuje více ROM stran (například ZX 128)| |[[asm_direktivy#​ROMPAGE|#​ROMPAGE]] |1.0.8 |přepíná ROM stránky, pokud system obsahuje více ROM stran (například ZX 128)|
Řádek 39: Řádek 39:
 |[[asm_direktivy##​IfUsed,​ #​EndIf|#​EndIf]] |1.6.7 |Označuje konec bloku, který se bude kompilovat jen v případě jeho použití. | |[[asm_direktivy##​IfUsed,​ #​EndIf|#​EndIf]] |1.6.7 |Označuje konec bloku, který se bude kompilovat jen v případě jeho použití. |
 |[[asm_direktivy#​open,​ write|#​Open,​ #Write]] |1.6.4a ​ |Umožňuje exportovat hodnoty návěstí do externího souboru | |[[asm_direktivy#​open,​ write|#​Open,​ #Write]] |1.6.4a ​ |Umožňuje exportovat hodnoty návěstí do externího souboru |
 +|[[asm_direktivy##​LnxBlitter_ram|#​LnxBlitter_ram]] |1.7.2 ​ |Umožňuje vložit data při kompilaci do Interní paměti LnxBlitteru. |
 |[[asm_direktivy#​!<​návěstí>​|!<​návěstí>​]] |1.3.0a |slouží k usnadnění vyhledávání ve zdrojovém kódu| |[[asm_direktivy#​!<​návěstí>​|!<​návěstí>​]] |1.3.0a |slouží k usnadnění vyhledávání ve zdrojovém kódu|
  
Řádek 253: Řádek 254:
 ----- -----
  
-==== INCLUDE ====+==== INCLUDE, INCBIN ​====
 Syntax: Syntax:
  INCLUDE "​soubor.asm"​  INCLUDE "​soubor.asm"​
Řádek 259: Řádek 260:
  INCLUDE "​knihovna.lib"​  INCLUDE "​knihovna.lib"​
  INCLUDE "​obrazek.png"​  INCLUDE "​obrazek.png"​
-Místo Include ​vloží obsah souboru nebo knihovnu.+ INCBIN "​soubor.raw"​ 
 +INCLUDE ​vloží obsah souboru nebo knihovnu. Kvůli kompatibilitě můžeme použít i INCBIN, ten ale připojuje pouze soubory RAW, BIN, BINC, SCR, SCRC. INCLUDE připojuje všechny co INCBIN, navíc RAM, LIB, SLB, ASM, PNG a JPG.
  
 Příklad použití: Příklad použití:
  INCLUDE "​zvuk.asm"​  INCLUDE "​zvuk.asm"​
  INCLUDE "​obrazek.bin"​  INCLUDE "​obrazek.bin"​
 + INCBIN "​soubor.raw"​
  
 ----- -----
Řádek 502: Řádek 505:
 ----- -----
  
 +==== #​LnxBlitter_ram ====
 +Syntax:
 +
 + #​LnxBlitter_ram enable
 + #​LnxBlitter_ram disable
 +
 +Direktíva #​LnxBlitter_ram přesměruje zapisovaná data do Interní paměti LnxBlitteru. Můžeme tedy při kompilování naplnit grafickou pamět Blitteru grafickými daty již při psaní našeho programu určeného pro LnxBlitter.
 +
 +Příklad použití:
 +
 + #​LnxBlitter_ram enable
 +
 + org 50000
 +
 +
 + include "​grafika.png"​
 +
 +-----
 ==== !<​návěstí>​ ==== ==== !<​návěstí>​ ====
 Syntax: Syntax:
lnxspectrum/asm_direktivy.1547117051.txt.gz · Poslední úprava: 2019/01/10 11:44 autor: lanex